|     |     |   English   |   شنبه 7 اسفند 1395
 
اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
کارگاه آموزشی برنامه‌نویسی پیشرفته با SASدر پژوهشکده‌ی آمار برگزار گردید.

کارگاه آموزشی برنامه‌نویسی پیشرفته با SAS در تاریخ ۱۳ تا ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۵ در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد. تدریس این کارگاه را آقای نیما دانش‌پرور بر عهده داشتند. در این کارگاه روش‌های برنامه‌نویسی در SAS شامل موارد زیر ارائه گردید.

SQL (Structured Qvery Language)

 IML (Interactive Matrix Language) 

MACRO

 

 

 

دوشنبه 20 دى 1395  9:8

آخرين تاريخ بازديد : جمعه 6 اسفند 1395  19:16:59
تعداد بازديد از اين خبر : 200