|     |     |   English   |   دوشنبه 5 تير 1396
 
اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
دوره‌ی آموزشی محاسبه شاخص‌های باروری با تأکید بر فرزندان خود برگزار گردید.

دوره‌ی آموزشی محاسبه شاخص‌های باروری با تأکید بر فرزندان خود در تاریخ ۲۰و ۲۱ آذرماه ۱۳۹۵ در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد. تدریس این دوره را آقای دکتر محمد جلال عباسی شوازی عضو هیأت علمی گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران و رئیس مؤسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور بر عهده داشتند. در این دوره مطالبی در خصوص براورد شاخص‌های باروری به روش فرزندان خود براساس داده‌های سرشماری و همچنین نحوه‌ی ارزیابی و بررسی برآوردهای میزان‌های باروری در ایران ارائه گردید.

پنجشنبه 25 آذر 1395  12:43

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 5 تير 1396  5:36:14
تعداد بازديد از اين خبر : 647