|     |     |   English   |   دوشنبه 5 تير 1396
 
اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
مجموعه سخنرانی‌های به مناسبت هفته‌ی پژوهش ۲۲ آذرماه ۱۳۹۵توسط پژوهشکده‌ی آمار در مرکز آمار ایران برگزار گردید.

در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۹۵به مناسبت هفته پژوهش، پژوهشکده‌ی آمار با همکاری مرکز آمار ایران اقدام به برگزاری جلسه‌ای شامل مجموعه‌ای از سخنرانی‌های علمی در راستای تبیین اهمیت و نقش آمار و برنامه‌ریزی نمود. در ابتدای جلسه جناب آقای پارسا رئیس مرکز آمار ایران ضمن گرامی‌داشت هفته پژوهش به بیان نقش آمارهای ثبتی‌مبنا در نظام آمار رسمی کشور و فرایندهای تحقق در آن پرداختند. در ادامه این جلسه سخنران اول جناب آقای دکتر حمیدرضا برادران شرکاء عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رییس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور بوده‌اند که درباره‌ی موضوع آینده پژوهـــــی ((Stat of the Future Index (SOFI) به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان در ابتدای سخنرانی ضمن معرفی روش‌های علمی و شاخص‌های Sofi به ارائه تجربیات کشور کویت در این خصوص پرداختند.

سخنران دوم جناب آقای دکتر حمید پزشک عضو هیأت علمی گروه آمار دانشگاه تهران بودند. موضوع سخنرانی ایشان نقش Big Data در زندگی روزمره بوده است. در این سخنرانی ایشان در ابتدا مطالبی در خصوص معرفی مدل پنهان مارکوف و کاربرد آن در بیوانفورماتیک ارائه کردند و در ادامه به ارایه نکاتی در باب نقش Big Data در زندگی روزمره پرداختند.

سخنران سوم جناب آقای دکتر امین حسن‌زاده عضو هیأت علمی گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی بودند که به بیان نقش و کاربرد آمار در بیمه پرداختند. ایشان در این سخنرانی به طور ویژه به نقش آمار در محاسبه انواع بیمه و ریسک و اهمیت آن در برنامه ریزی‌های مالی پرداختند.

سخنران چهارم جناب آقای دکتر محمد نورمحمدی رئیس پژوهشکده‌ی آمار بودند. ایشان در خصوص چشم‌انداز پژوهش در آمار رسمی به ایراد سخنرانی پرداختند. ایشان در ابتدا ضمن بررسی برخی چالش‌های موجود در خصوص مطالعات در زمینه آمار رسمی، به معرفی زمینه‌های انجام پژوهش در حوزه آمار رسمی پرداختند.

شنبه 27 آذر 1395  13:14

آخرين تاريخ بازديد : يکشنبه 4 تير 1396  16:4:12
تعداد بازديد از اين خبر : 776