|     |     |   English   |   دوشنبه 5 تير 1396
 
اخبار و رویدادها
نوع خبر 
 
کارگاه آموزشی چارچوب تضمین کیفیت ‌آمار رسمی برگزار گردید.

کارگاه آموزشی چارچوب تضمین کیفیت آمار رسمی در تاریخ ۲۴ لغایت ۲۷مردادماه ۱۳۹۵ در پژوهشکده‌ی آمار برگزار شد. تدریس این دوره را سرکار خانم‌ها سمانه قادری و رویا وزیری (کارشناسان دفتر استانداردها و نظارت بر طرح های آماری مرکز آ‌مار ایران) بر عهده داشتند. در این دوره مطالبی در خصوص مفهوم، ابعاد و شاخص‌های ارزیابی کیفیت آمار رسمی، مدیریت کیفیت در چرخه تولید آمار، چارچوب تضمین کیفیت ملی (NQAF) آمارهای رسمی و استانداردهای بین المللی و روش‌های بهبود کیفیت در تولید،‌ ذخیره و انتشار آمار رسمی ارائه گردید.

 

 

 

يکشنبه 11 مهر 1395  8:58

آخرين تاريخ بازديد : دوشنبه 5 تير 1396  1:4:2
تعداد بازديد از اين خبر : 996