|     |     |   English   |   دوشنبه 5 تير 1396
 
کتاب‌ها > گزیده نماگرهای جمعیتی شهرهای کشور

پژوهشکده‌ی آمار، با توجه به رسالت خود در زمینه‌ی ارتقای دانش آماری جامعه، علاوه بر انجام طرح‌های پژوهشی و تألیف کتاب، ترجمه‌ و نشر منابع معتبر خارجی را به‌عنوان سیاست و شیوه‌ی مناسب برای روزامد شدن با دانش روز دنیا برگزیده است. ترجمه‌ی کتاب حاضر از جمله اقداماتی است که در راستای تحقق این سیاست در دستور کار پژوهشکده‌ی آمار قرارگرفته است و امید می‌رود برای محققان و دانشجویان رشته‌ی آمار و رشته‌های مرتبط مفید واقع گردد.

دستاورد سرشماری ۱۳۸۵، فراهم آمدن اطلاعات وسیعی است که در قالب جدول‌های متعدد و به تناسب نیاز در سطوح جغرافیایی معین قابل ارائه است. به‌منظور انتشار نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵، نشریات جداگانه‌ای برای کل کشور، هر یک از استان‌ها و نیز هر یک از شهرستان‌ها در نظر گرفته شده است. هر چند در نشریه‌ی مربوط به هر یک از شهرستان‌ها، اطلاعاتی در مورد شهرهای واقع در همان شهرستان آمده است ولی برای توزیع جغرافیایی جمعیت شهری و ایجاد تسهیل در مقایسه‌ی پاره‌ای از ویژگی‌های جمعیتی بین شهرهای کشور، کتاب گزیده نماگرهای جمعیتی شهرهای کشور تهیه شده است. به همین منظور علاوه بر آن ‌که شهرهای کشور بر حسب حروف الفبا مرتب شده است، در مورد پاره‌ای از صفات جمعیتی، رتبه‌ی هر شهر بین شهرهای کشور نیز تعیین و در جدول مربوط درج شده است تا سهولت بیشتری در مقایسه شهرهای کشور از نظر صفت مزبور فراهم آید. لازم به ذکر است که در این کتاب از شاخص‌هایی استفاده شده که اقلام آن تمام‌شماری بوده و شاخص‌های مربوط به اقلام براوردی محاسبه نشده است.

تألیف کتاب «گزیده نماگرهای جمعیتی شهرهای کشور» توسط مرکز آمار ایران با همکاری پژوهشکده‌ی آمار انجام شده است.

از همه خوانندگان و صاحب‌نظران محترم تقاضا می‌شود که با ارائه‌ی نظرات خود، ما را در رسیدن به نتیجه‌ی مطلوب و مورد نظر یاری فرمایند.

فهرست مطالب این کتاب به صورت زیر است:

پیشگفتار
تعاریف و مفاهیم مورد استفاده در این نشریه
شاخص‌های به‌‌کار رفته در این نشریه
گزیده یافته‌ها
فهرست الفبایی شهرهای کشور
جداول
جدول ۱- توزیع شهرهای کشور برحسب جمعیت و گروه‌های عمده سنی
جدول ۲ -توزیع شهرهای کشور برحسب تعداد خانوار، جمعیت و نسبت جنسی
جدول ۳- توزیع شهرهای کشور برحسب میانگین و میانه سنی جمعیت
جدول ۴- توزیع ‌شهرهای‌ کشور برحسب‌ ‌جمعیت 6 ساله ‌و بیشتر و نسبت‌ باسوادی ‌به ‌تفکیک ‌جنس
جدول ۵- توزیع شهرهای کشور برحسب وضع فعالیت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیشتر به تفکیک جنس
جدول ۶- توزیع شهرهای کشور برحسب جمعیت 10 ساله و بیشتر به تفکیک جنس و وضع زناشویی
جدول ۷- توزیع شهرهای کشور برحسب عمومیت ازدواج و درصد پیشرسی ازدواج به تفکیک جنس
جدول ۸- توزیع شهرهای کشور برحسب میانگین سن در اولین ازدواج و قابلیت ازدواج به تفکیک جنس
جدول ۹- توزیع شهرهای کشور برحسب نوع خانوار
جدول ۱۰- توزیع شهرهای کشور برحسب نوع محل سکونت خانوار
جدول ۱۱- توزیع شهرهای کشور برحسب مساحت زیربنا (مترمربع) واحدهای مسکونی
جدول ۱۲ - توزیع شهرهای کشور برحسب محل تولد جمعیت ساکن
جدول ۱۳ – توزیع شهرهای کشور برحسب تعداد مهاجران وارد شده به تفکیک جنس

برای تهیه‌ی این کتاب که در ۵۴۵ صفحه به بهای ۱۵۰.۰۰۰ ریال منتشر شده است، می‌توانید به محل پژوهشکده‌ی آمار مراجعه فرمایید.