|     |     |   English   |   دوشنبه 5 تير 1396
 
گروه آموزش و فناوری اطلاعات


اهم وظایف این گروه به‌شرح زیر است:


     ۱. طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی متناسب با اهداف پژوهشکده‌ی آمار

     ۲. اجرای برنامه‌های آموزشی به سفارش مرکز آمار ایران

     ۳. تهیه‌ی امکانات و ملزومات و زمان‌بندی اجرای دوره‌های آموزشی

     ۴. آموزش عمومی کارکنان پژوهشکده‌ی آمار

     ۵. برگزاری سمینارهای علمی ماهانه پژوهشکده‌ی آمار


اعضای این گروه عبارت‌اند از:

     - مهدی نقی‌خانی، دانشجوی دکترای علوم شناختی، سرپرست گروه

     - آرش پاکزاد، فوق لیسانس علوم کامپیوتر، کارشناس شبکه و IT

     - عباس مرادی،  دکترای ریاضی، کارشناس IT

     - محبوبه شهبازی، لیسانس مدیریت بازرگانی، کارشناس آموزش

     -نجمه ناظریان، لیسانس روان شناسی، کارشناس آموزش